ROADMAP 2030

Roadmap 2030 was een reeks bijeenkomsten in 2019 waarbij de bewoners van pakhuis WoensdagDonderdag met elkaar hebben nagedacht over mogelijke toekomstscenario voor de verduurzaming van het gebouw en de kwaliteit van de leefomgeving.

 

Uit deze bijeenkomsten zijn een aantal concrete aandachtspunten en aanbevelingen gekomen. Deze worden door de commissie duurzaamheid gemonitord en zo mogelijk met de technische commissie doorgerekend en voorgesteld aan de vereniging.

 

In de kolom toekomstvisie vindt u de verschillende thema's en hun verdere uitwerking.