Buurttop OHG  bespreekt hoe te verduurzamen

Door: Bart van Zoelen 14-04-19, 

 

Nu de buurt van het gas af moet, droomt Aad Verkleij van verwarming uit het vele water in het schiereilandenrijk dat het Oostelijk Havengebied is. Zou het niet mooi zijn, zegt de eilander tegen zijn buurtgenoten, als alle benodigde warmte straks uit het oppervlaktewater en de riolering kan worden geput?


Warmte is daar genoeg te halen, zo blijkt alvast uit berekeningen die de buurt heeft laten maken. Wel is nog de vraag of de isolatie van de woningen goed genoeg is voor verwarming met zulke lage temperaturen en een warmtepomp.

Bijna de helft van het Oostelijk Havengebied heeft al stadsverwarming. Maar als je het Verkleij vraagt zijn ze daarmee nog niet van het gas, zolang Nuon die warmte nog met aardgas opwekt.

Alternatief
Een klein groepje buurtbewoners volstaat al om te zien dat je heel verschillend kunt denken over de vraag welk alternatief voor fossiele brandstoffen het meest past bij het Oostelijk Havengebied. De één dringt aan op betaalbaarheid, de ander ziet draagvlak als het eerste vereiste. Een derde vindt dat er bovenal meer schot in de zaak moet komen.

Even verderop in Pakhuis de Zwijger zitten over een grote kaart gebogen de buurtbewoners met groene vingers. Ze willen zelf aan de slag om de vele kades minder 'stenig' te maken. Ze denken aan geveltuintjes en dan in het bijzonder aan stokrozen en vingerhoedskruid. Dat doet het immers ook goed in droge, arme bossen.

Weer een paar tafels verder staat een groepje stil bij de mogelijkheid veel meer zonnepanelen te installeren. Nu zijn het er in het Oostelijk Havengebied zo'n tweeduizend, hebben ze geteld. Erg matig, gezien de vele platte daken in de buurt. Er is ruimte voor minstens veertigduizend zonnepanelen.

Borneo-eiland
Buurtbewoner Hugo Niesing doet momenteel onderzoek op het Borneo-eiland waar 27 huishoudens energie uitwisselen. Dat er meer elektrische auto's komen en elektrische warmtepompen, geeft nieuwe mogelijkheden. Elektrische auto's kunnen soms best even wachten met laden tot de zon weer schijnt, blijkt uit Niesings onderzoek naar een dashboard dat zorgt voor een efficienter gebruik van duurzame energie.  Het is zaak zoveel mogelijk op hun daken opgewekte stroom zelf te gebruiken -¿als het naar het elektriciteitsnet gaat, levert het minder op.

Maar het zijn vooral de woningcorporaties en de VVE's die overtuigd moeten worden om daken beschikbaar te stellen. Zelfs een met veel enthousiasme door woningcorporatie De Key omarmd buurtinitiatief als Zon op Zeeburg -250 zonnepanelen op de Entrepotbrug- heeft niet het beloofde vervolg gekregen, mopperen de bewoners. Ze zetten in op tweeduizend nieuwe zonnepanelen per jaar.

Het is de eerste Buurttop, een initiatief van de Buurtcoöperatie OHG. Door stadsdeel Oost en de gemeente wordt de buurtcoöperatie gretig omarmd als gesprekspartner. Maar het stelde de buurtcoöperatie wel voor de vraag wat de buurt eigenlijk wil, zegt voorzitter Jos van der Lans. "Wie zijn wij eigenlijk?"

Meerdere onderwerpen
Op de Buurttop gaat het overigens niet alleen over duurzaamheid. De gesprekken gaan ook over de snel gestegen huren, de mogelijkheid van een nieuwe speeltuin of misschien zelfs een glijbaan in 'zwemparadijs' Oostelijk Havengebied. "Het is wel verboden, maar we doen het allemaal."

De vergrijzing is ook een heikel onderwerp. De oorspronkelijke bewoners zijn in de jaren tachtig en negentig veelal als gezinnen hier komen wonen. Nu zijn de kinderen de deur uit en neemt het aantal 65-plussers de komende jaren snel toe. Hoe komen er meer ontmoetingsplekken in de buurt? Wat zijn de obstakels voor ouderen die slecht ter been zijn? Waarom staat er eigenlijk geen bankje halverwege de Verbindingsdam?

Maar vooral de groene onderwerpen staan hoog op de agenda. "Als er iets is dat dit gebied gaat veranderen dan is het wel duurzaamheid," zegt Van der Lans, oud-senator voor GroenLinks. Daarmee is de Buurttop ook een voorbeeld van de bestaande sociale verbanden die de gemeente wil inzetten in de aanloop naar een klimaatakkoord met alle Amsterdammers.

C02-uitstoot
Op 20 juni wil wethouder Marieke van Doorninck (Klimaat) in dit akkoord vastleggen hoe Amsterdam kan komen tot 55 procent minder CO2-uitstoot in 2030. Behalve met stadsdelen en buurten wil ze daarover in het akkoord ook afspraken maken met grote organisaties als Artis, de Arena, de industrie en het GVB. 

Daarom was wethouder Van Doorninck afgelopen donderdag ook bij 02025, een samenwerking van energiecoöperaties en andere duurzame pioniers. "Per stadsdeel willen we in het klimaatakkoord laten zien wat er allemaal speelt in de stad. Hoe kunnen jullie daar nog meer mensen in meenemen?" Om meer mensen actief te maken steekt de gemeente verder haar licht op bij buurtorganisaties, maar ook bij sportclubs en moskeeën.

 

 

Omgeving

Wooncomfort wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van je woning maar ook voor een belangrijk deel door de omgeving. Hoe is de buitenruimte om de woning georganiseerd, hoe wordt het door de buurtbewoners gebruikt?  Zijn er genoeg voorzieningen? Misschien een zwemsteiger? Hoe staat het met de verkeersveiligheid? De staat van onderhoud van de straat en groenvoorziening? De pakhuisbewoners constateren een aantal ongemakken en stelden een aantal verbeter-punten op. Hiermee gaan we met de gemeente aan de slag. Op 19 april as. een zgn. kadeschouw, om 15:30 uur verzamelen voor ingang pakhuis Woensdag-Donderdag om samen met vertegenwoordigers van gemeente een rondje te maken en de ongemakken aan te wijzen en te benoemen

De kade die als looppad bedoeld is, wordt door de vele obstakels (paaltjes, prullenbakken verkeersborden, lantaarnpalen, fietsen) en ongelijke bestrating  en boomhemels als onveilig ervaren. 

Zowel aan de voorzijde als de achterzijde van het gebouw heeft de openbare ruimte en bestrating last van achterstallig onderhoud.

Foto: Katrien Mulder. Vaak  zien we auto's na het nemen van de verkeersdrempel weer een dot gas geven en doordat de drempels niet bij de uitgangen van het gebouw aangelegd zijn, veroorzaakt dit gevaarlijke situaties. Verstandig is het om op de kade een snelheidsbeperking (15km) in te stellen waarbij de auto "te gast" is op een wandelgebied voor de voetganger.

Langs de kade zijn platanen geplant die, in het voorjaar en de zomer veel vogels huisvesten, en een mooi aanzicht bieden. Maar de bomen zijn in de loop der jaren aan de rijweg kant op  rigoreuze wijze gesnoeid tot vier meter. Dit om een vrije doorgang van hoge vrachtwagens mogelijk te maken. De kruinen zijn daardoor uit balans. Aan de zuidzijde van het complex staan populieren die dicht op de pakhuizen zijn geplant waardoor lichtinval beperkt wordt. Tijd voor een bomenplan.