gebouw

De pakhuizen zijn in 1990 opgeleverd na een ingrijpende renovatie. Dat is nu inmiddels bijna 30 jaar geleden. In de afgelopen jaren hebben een aantal grote onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden zoals het vernieuwen van de glaskap over het atrium, het vervangen van de rookgas-afvoerkanalen en het opknappen van het laadperron.

Bij de in de toekomst uit te voeren onderhoudswerkzaamheden is het wenselijk goed te letten op het combineren van ingrepen waarmee de duurzaamheid en de monumentaliteit van het pakhuis versterkt kan worden. 

.

 

GPR gebouw is een meetinstument: 

Toetsbare ambities, een duurzaam ontwerp of scenario’s voor renovatie.

 

GPR Gebouw geeft u inzicht in duurzaamheid van vastgoed en de effecten van verschillende ingreepscenario’s. Handig bij strategische keuzes zoals renovatie, sloop en nieuwbouw.