Mobiliteit met auto's brengt in stedelijke gebieden veel problemen; luchtvervuiling, filevorming, tijdverlies. 

Een alternatief...auto delen met elektrische auto's speciaal voor onze VvE?  Autodelen is eenvoudig. Je kunt een buur-auto’s reserveren met je smartphone, openen en weer afsluiten. Je ontvangt een digitale sleutel op je smartphone, waarmee alleen jij de auto kunt gebruiken op het tijdstip dat jij hebt gereserveerd.  

Schone lucht, 

In stedelijk gebied is het gebruik van auto’s op fossiele brandstoffen een belangrijke factor voor de luchtkwaliteit. In veel steden wordt niet of nauwelijks aan de normen voldaan. Door meer gebruik van elektrische auto’s te maken, neemt de uitstoot van auto’s af en wordt de lucht die we op straat inademen schoner. Doordat elektrische auto’s hoofdzakelijk op hun motor afremmen, hoort de fijnstof van de remmen vrijwel tot het verleden.

Meer ruimte

Auto’s nemen in veel steden minstens 60 procent van de openbare ruimte in beslag. Ruimte die we beter voor anders kunnen inzetten bijvoorbeeld buiten spelen. Vroeger kon je gewoon buiten spelen, tegenwoordig moeten kinderen daarvoor naar een speeltuin of sportcomplex. Met minder auto’s, wordt onze omgeving leuker en mooier. 

Voordelen

  • De kosten voor een elektrische auto worden gedeeld, het scheelt je dus geld.
  • Door de inzet van deelauto’s nemen auto’s minder beslag op de schaarse ruimte van een VVE, met name inpandig.
  • Het levert je een schonere inpandige garage op (minder olievlekken en aanslag uitlaatgassen).
  • Bij VVE’s waar veel bewoners beschikken over twee auto’s, is de buurauto een aantrekkelijke vervanger voor de tweede auto.
  • Een dak van een VVE is vaak geschikt voor zonnepanelen. De opgewekte energie kan worden gebruikt om de elektrische auto(‘s) op te laden.
  • In de toekomst zijn elektrische deelauto’s in staat de opgewekte elektriciteit terug te leveren aan het gebouw wanneer die stroom voor de auto niet nodig is.

 Samen kom je verder.