Begin 2018 is een betrokken groep bewoners aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een toekomstvisie voor het gebouw, het gebruik en haar omgeving. In een aantal bijeenkomsten zijn er ideeën opgehaald die we in de komende maanden verder gaan uitwerken. Een van de wensen was verbeteren van de informatievoorziening; met deze website hopen we daartoe een steentje bij te dragen. Op de onderliggende pagina's lees je meer over de aandachtspunten.